Brevno
Бойтесь данайцев, дары приносящих.
„Мъдрият господар”, върховен бог на древните перси, известен и с по-късното си име Ормазд. Ахура Мазда представлявал небето. Той въплащавал мъдростта, плодородието и добротата. Неговият противник (и негово творение) бил Ангра Майню, богът на тъмнината и безплодието. Двамата не били единствените божества, но животът всъщност представлявал борба между двамата богове на доброто и злото.

В VII или VI пр. Хр. пророкът Зороастър, основателят на зороастризма, обявил Ахура Мазда за единствения бог, достоен за абсолютно боготворение. Ахура Мазда бил същността на добронамерената природа, създателят на небето и земята, източникът на закон и морал и върховният съдия във вселената. Сред неговите деца е и Гайомарт, архетипният човек.